ساختمان

کلاس قالب بندی و آرماتور گذاری رشته کارشناسی با استاد احمدی فرد روزهای یکشنبه ساعت 16:30 برگزار میگردد.