معرفی معاونت فرهنگی

حجت الاسلام محسن ویسی

متولد۱۳۶۰‌

تحصیل‌کرده‌حوزه‌ودانشگاه‌ دارای آخرین‌مدرک‌تحصیلی‌کارشناسی‌ارشدفقه‌ومبانی‌حقوق‌اسلامی‌

مدرس‌دانشگاه‌ و فعال‌فرهنگی

سخنران

سوابق‌کاری‌: رابط‌فرهنگی‌دانشگاه‌علوم‌پزشکی‌شهیدبهشتی(ره)، معاونت‌فرهنگی‌دانشگاه‌علمی‌کاربردی‌

رودهن،سرپرست‌دانشگاه‌علمی‌کاربردی‌‌رودهن،استادیارصالحین‌پردیس‌، امام‌جماعت‌مساجدامام‌حسن‌مجتبی‌(ع) و

الزهرا(س) و…