کاردانی نقشه برداری کارگاهی

دوره کاردانی فنی عمران – نقشه برداری کارگاهی
مقدمه
توانمندی پیاده سازی، اتصال اجزا،، فراهم سازی نیم رخ ها، هدایت و کنترل طرح های صنعتی و ساختمانی در واحدهای کارگاهی – صنعتی از جمله مواردیست که همواره با خلأ تکنسین ماهر نقشه بردار برای اجرا مواجه می باشد. تا کنون مراکز آموزش عالی کمتر به این موضوع پرداخته اند و فارغ التحصیلان رشته های عمومی نقشه برداری، آموزش و تبحر لازم در این مباحث را ندارند. لذا تعریف این رشته با رویکرد تخصصی نسبت به مفاهیم و روش های نقشه برداری کارگاهی و ابزارها و نرم افزارها برای مساحی و کنترل کارگاهی به هدف تربیت کاردان ماهر صورت پذیرفته است.

هدف
جهت انجام پروژه های نقشه برداری صنعتی اعم از شهری یا غیرشهری، نیاز به باز تعریف عملیات کارگاهی و تربیت تکنسین کارگاهی جهت اجرای صحیح مطالعات و فرآیند پروژه انکار ناپذیر می ّاشد. لذا کاردان فنی نقشه برداری کارگاهی علاوه بر توانایی عملیات زمینی و اجرایی متداول نقشه برداری بایستی آشنا به مسائل خاص کارگاهی نظیر مقطع برداری و هدایت بستر و سازه های بتنی و فولادی در کلیه مراحل ساخت و ساز، توابع کاربردی و دستگاه ها و نرم افزارهای کارگاهی مرتبط و تهیه ازبیلت ها و نقشه های سایت های صنعتی و شهرک های مسکونی و بسترهای بتنی و فولادی باشد. همچنین تربیت کاردان فنی جهت ارزیابی و امتدادسنجی پرمیت های صادره از طرف پیمانکاران سایت، استفاده از دانش فتوگرامتری و سنجش از دور در مسایل کارگاهی و شناخت و کاربرد سیستم موقعیت یاب جهانی در تهیه نقشه های کارگاهی و شهرک سازی می تواند خلاء بین نیروهای اجرایی و مهندسان نقشه بردار را به عنوان بازوی اجرایی و کنترلی در هر یک از پروژه های مرتبط پر نماید.

ضرورت و اهمیت
با توجه به نیاز مبرم مجموعه پروژه های صنعتی و ساختمانی به تکنسین نقشه بردار کارگاهی در موارد تخصصی سازه های بتنی و فولادی، مترو و معادن، سدسازی و شهرک سازی، پیاده سازی و کنترل محل ماشین آلات سنگین، ارائه یک رویکرد تخصصی با نگرش کارگاهی به علم نقشه برداری و تربیت تکنسین متخصص در این موصوع به نحو چشمگیری محسوس به نظر می رسد. عدم توجه کافی به این رویکرد باعص شده است که بخشی از پروژه های مرتبط به صورت سعی و خطا و بخشی توسط مهندسین رشته های دیگر نظیر عمران، سازه، کشاورزی و یا فراد کارکرده و با تجربه در واحدهای صنعتی اجرایی و با بهره وری پایین انجام می پذیرد، لذا با تربیت نیروی انسانی ماهر در سطح کاردانی می توان این کمبود نیاز را تو حدود زیادی جبران نمود و بخش اعظمی از نیازهای تخصصی صنعت و بخش خصوصی را در زمینه های مرتبط مرتفع ساخت.

قابلیت ها و مهارتهای مشترک فارغ التحصیل
الف: گزارش نویسی و مستند سازی
ب: ارائه گزارش و نتایج کار و جریان فعالیت ها (presentation)
پ: انجام کار گروهی
ج: برقراری ارتباط موثر در محیط کار
چ: سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
ح: خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
خ: ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
ذ: اجرای الزامات بهداشت ایمنی و محیط زیست (HSE)
ر: تفکر نقادانه و اقتضایی
ز: خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندیهای فنی فارغ التحصیلان:
الف: توانایی و تسلط به روش های نقشه برداری کارگاهی در هدایت سازه های بتنی و فولادی
ب: توانمندی بکارگیری ابزارها، نرم افزارها و توابع مرتبط به نقشه برداری کارگاهی
ج: ماهر در کاربست سیستم موقعیت یاب جهانی در تهیه و هدایت ازبیلت ها و اندکس های سایت های صنعتی و مدیریت اجرای ابنیه
د: توانمندی اجرایی با مفاهیم سنجش از دور و فتوگرامتری در امور کارگاهی

مشاغل قابل احراز:
سرپرست نقشه بردار صنعتی سایت
نقشه بردار هدایت کننده ابنیه بتنی و فولادی
مقطع برداری ازبیلت اجزای سازه

مواردی که تدریس می شود
رسم فنی – شناخت اجزای ساختمان – اصول سرپرستی کارگاه – نقشه برداری – نرم افزارها و دستگاههای نقسه برداری – ژئودزی – فتوگرامتری – کارتوگرافی – GPS