مهندسی فناوری عمران – ساختمان سازی

مهندسی فناوری عمران – ساختمان سازی
مقدمه
با بررسی وضعیت نیروی انسانی در صنعت ساختمان سازی، خلاء کارشناسان ماهر که بتوانند موارد مربوط به طراحی، اجرا و تعمیرات ساختمان را انجام داده و احساس می شود. لذا برای این کمبود ایجاد دوره های مهندسی فناوری عمران – ساختمان سازی تدوین شده است.

تعریف و هدف
هدف این دوره تربیت کارشناس ناپیوسته در رشته مهندس فناوری عمران – ساختمان سازی می باشد که بر اساس نظام آموزش های مهارتی طراحی و تدوین شده است.
کارشناس مهندسی فناوری عمران – ساختمان سازی فردی است که دانش و مهارتهای لازم را در زمینه های طراحی، نظارت و اجرای ساختمان فرا گرفته باشد.

ضرورت و اهمیت
با توجه به گستردگی فعالیتهای ساختمان سازی در کشور و نیاز مبرم حامعه، تربیت نیروی ماهر برای اشتغال در این بخش احساس می شود. از آنجائیکه لزوم ادامه تحصیل تعدادی از فارغ التحصیلان دوره های کاردانی را به دلیل داشتن علاقه و استعداد و نیاز کشور به آموزشهای مهارتی علمی کاربردی در این رشته اجتناب ناپذیر است، لذا این دوره طراحی گردیده است.

قابلیت ها و مهارتهای مشترک فارغ التحصیل
الف: تجزیه و تحلیل رخدادها و ارائه راه حل بهینه
ب: برنامه ریزی انجام کار و هدایت کار گروهی
پ: مدیریت و آموزش افراد تحت سرپرستی و انتقال اطلاعات فنی
ت: بهبود و مستند سازی فرآیندهای انجام کار و ارائه گزارش نتایج فعالیت ها
ث: کارآفرینی، خلق و راه اندازی عرصه های جدید کسب و کار
ج: برقراری ارتباط موثر در محیط کار
چ: برنامه ریزی به منظور رعایت الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
ح: برنامه ریزی به منظور رعایت اخلاق حرفه ایی
خ: تصمیم سازی و تصمیم گیری بخردانه
د: تفکر نقادانه و اقتضایی
ذ: خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندیهای فنی فارغ التحصیلان:
الف: سرپرستی کارگاههای اجرایی
ب: اجرای ساختمانهای بتنی و فلزی
ج: نظارت بر اجرای پروژه های ساختمانی
د: طراحی قالب های مختلف مورد نیاز در ساختمانهای بتنی
هـ: شناخت خصوصیات مصالح جدید مصرفی در پروژه های ساختمانی
و: کنترل پروژه و هدایت پروژه های ساختمانی
ز: آنالیز، متره و برآورد عملیات و مصالح ساختمانی در پروژه های مربوطه

مشاغل قابل احراز:
– اشتغال در دفاتر سازمانها و ارگانهای دولتی
– اشتغال در دفاتر مهندسی ساختمان و مهندسین مشاور
– اشتغال بصورت پیمانکار حقیقی و حقوقی ساختمان
– اشتغال به عنوان مجریان حقیقی و حقوقی ساختمان

مواردی که تدریس می شود
علاوه بر دروس عمومی و مهارت مشترک دروس زیر تدریس میشود.
مقاومت مصالح، مکانیک خاک، نقشه برداری، مبانی معماری، طراحی معماری، مصالح ساختمانی، تاسیسات ساختمانی، طراحی فنی ساختمان، تحلیل سازه ها، سازه های فولادی، سازه های بتنی، بارگذاری، پی و پی سازی، کارگاه جوشکاری، قالب بندی و آرماتورگذاری، مدیریت ساخت