مهندسی فناوری محیط زیست – بازیافت پسماند

مهندسی فناوری محیط زیست – بازیافت پسماند
مقدمه
از آنجا که فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی و اصل درخشان پنجاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حفاظت از محیط زیست را وظیفه عمومی میداند، لازم است اقدامات وسیع، همه جانبه و فراگیر در جهت افزایش آگاهیهای زیست محیطی نیروی انسانی در بخشهایی که به نحوی فعالیت آنها بر محیط زیست تاصیر می گذارد، صورت گیرد. دوره مهندسی فناوری بازیافت پسماند در راستای نیل به اهداف توسعه پایدار بدون تضیع حقوق نسلهای آتی از طریق مدیریت کارآمد منابع، با توجه به محدودیت شدید آنها و بهره برداری کمتر از عرصه های منابع طبیعی ( به عنوان مکانهای دفع) و نیز کاهش هزینه ها، این رشته را به راه حلی راهبردی در راستای اهداف عالیه حفاظت از محیط زیست و تربیت کارشناسان آشنا بم مسائل و مشکلات تهدید کننده آن تبدیل نماید.

تعریف و هدف
منظور از تدوین دوره مهندسی بازیافت پسماند، تربیت کارشناسانی است که با کسب دانش و مهارتهای لازم در زمینه شناخت اصول مربوط به کاهش، استفاده مجدد، بازیافت و دفع پسماندها با نظر به اهمیت آن به عنوان یکی از اساسی ترین مفاهیم توسعه پایدار، توانایی تحقق اهداف زیر را داشته باشد:
• طراحی و اجرای برنامه های کاربردی بازیافت اقتصادی پسماندها در بخشهای گوناگون شهری، خدماتی، صنعتی و کشاورزی
• طراحی و اجرای پروژه مربوط به حفظ و سالم سازی محیط زیست
• نظارت بر اجرای اصولی دفع و بازیافت پسماندها در مراکز گوناگون که در این رابطه فعالیت می نمایند

ضرورت و اهمیت
امروزه حفظ محیط زیست با مسائل و مشکلات فراوانی روبروست که پسماندهای تولید شهد از فعالیت های گوناگون انسانی سهم چشمگیری در آن داشته و روز به روز ابعاد تازه تری پیدا می کند. افزایش و تنوع نیازهای جوامع انسانی، افزایش تولید پسماندهای بعضا خطرناک را به دنبال داشته است که با گذشت زمان و افزایش میزان این مواد از یک سو و عدم برخورد علمی و اصولی با آنها از سوی دیگر، چشم انداز حیات و بقای محیط زیست را تیره خواهد نمود. از آنجا که حفاظت از محیط زیست مستلزم داشتن آگاهی های لازم در خصوص برخورد اصولی با این مواد است، در برنامه درسی حاضر تلاش گردیده به این نیاز اساسی توجه شود و با تربیت نیروهای کارآمد که قدرت شناخت و برخورد علمی با چالش مواد زائد در بخش های مختلف را دارند قدم های موثری در جهت حفظ محیط زیست برداشته شود.

قابلیت ها و مهارتهای مشترک فارغ التحصیل
الف: تجزیه و تحلیل رخدادها و ارائه راه حل بهینه
ب: برنامه ریزی انجام کار و هدایت کار گروهی
پ: مدیریت و آموزش افراد تحت سرپرستی و انتقال اطلاعات فنی
ت: بهبود و مستند سازی فرآیندهای انجام کار و ارائه گزارش نتایج فعالیت ها
ث: کارآفرینی، خلق و راه اندازی عرصه های جدید کسب و کار
ج: برقراری ارتباط موثر در محیط کار
چ: برنامه ریزی به منظور رعایت الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
ح: برنامه ریزی به منظور رعایت اخلاق حرفه ایی
خ: تصمیم سازی و تصمیم گیری بخردانه
د: تفکر نقادانه و اقتضایی
ذ: خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندیهای فنی فارغ التحصیلان:
الف: دارا بودن اطلاعات علمی در زمینه پسماندها، دفع و بازیافت آنها
ب: اجرای پروژه های دفع پسماندها، بازیافت، کاهش و استفاده مجدد از آنها
ج: ارائه خدمات مشاوره ای و اجرایی در خصوص دفع و بازیافت پسماندها در بخش های مختلف دولتی و خصوصی
د: مدیریت کارآمد افراد تحت پوشش
هـ: سالم سازی محیط زیست

مشاغل قابل احراز:
– کارشناس بازیافت و تبدیل پسماندهای صنعتی کشاورزی
– کارشناس دفع، بازیافت و تبدیل پسماندهای شهری و خدماتی
– کارشناس دفع، بازیافت و تبدیل پسماندهای مراکز آموزشی و تحقیقاتی
– کارشناس دفع، بازیافت و تبدیل پسماندهای بیمارستانی و ویژه
– مدیر واحدهای بازیافت
– مشاور واحدهای تولید کننده مستقیم یا غیر مستقیم پسماند

مواردی که تدریس می شود
علاوه بر دروس عمومی و مهارت مشترک دروس زیر تدریس میشود.
شیمی، ریاضی، فیزیک، اکولوژی، مدیریت کسب و کار، اصول میکروب شناسی، هوا و اقلیم، خاک شناسی، زمین شناسی، کامپیوتر، ایمنی و بهداشت و محیط زیست، پسماند، دفع و بازافت پسماندهای کشاورزی، صنعتی، شهری و خدماتی، فاضلاب، دفع و بازیافت پسماندهای ویژه و بیمارستانی، قوانین و استانداردهای محیط زیست، طراحی و مدیریت پلاستیک های زیست تخریب پذیر، فناوریهای بازیافت پسماندهای پلاستیکی و الاستیومتری