کارشناسی روابط عمومی – رفتار اجتماعی و افکار سنجی

کارشناسی حرفه ای روابط عمومی – رفتار اجتماعی و افکار سنجی
مقدمه
روابط عمومی علم و هنری است که در جهت گسترش تفاهم، دستیابی به اعتمادی دراز مدت بین سازمان و مخاطبان وظیفه بهره گیری از مشارکت مردم در جهت تحقق اهداف سازمانی را میسر می سازد.
دسترسی به اطلاعات امروز از جمله حقوق اولیه شهروندان محسوب می شود بنابراین یکی از مهمترین وظایف روابط عمومی ایجاد بستر سالم – سریع و روان برای دستیابی شهروندان هر جامعه به اطلاعات مورد نیاز آسان می باشد. ساخت این بستر در جوامع اطلاعاتی بسیار ساده و سهل تر از جوامع سنتی است.
پاسخگویی و تنویر افکار عمومی نسبت به عملکردها و فعالیتها، ماهیت وجودی روابط عمومی را تشکیل می دهد. روابط عمومی با ایجاد تعامل دوسویه میان یک مجموعه و شهروندان از طریق به کارگیری شیوه های حرفه ای و منطقی می تواند روند اطلاع رسانی و پاسخگویی به مطالبات را در راستای مشتری مداری و مخاطب محوری هموار سازد.

تعریف و هدف
دوره کارشناسی حرفه ایی روابط عمومی با گرایش رفتار اجتماعی و افکار سنجی در قالب آموزشهای علمی – کاربردی به برنامه درسی اطلاق می شود که دانشجویان با کسب مجموعه ای از دانش و مهارتهای علمی و کاربردی آن در حوزه های روابط عمومی بتوانند وظایف خود را به نحو مطلوب انجام دهند.

ضرورت و اهمیت
روابط عمومی در ساختار سازمنای نقش متنوع و چند بعدی دارد. از این لحاظ روابط عمومی ها نیازمند به کارگیری نیروی کارشناسی در حوزه های متفاوت روابط عمومی می باشند. به همین منظور رشته روابط عمومی با گرایش رفتار اجتماعی و افکار سنجی تدوین شده است.
روابط عمومی در واقع رابطی بین سازمان ها و مردم است و سعی دارد که خدمات سازمانها را برای مردم تشریح و از مردم بیشتر باخبر شود و عکس العمل آنها را به تصمیم گیران و مدیران سازمان ها منعکس کند. بررسی افکار عمومی بدون شک از آنجا که فعالیت علمی پیچیده ای است نیاز به افراد متخصص و کارشناس دارد که به روشهای علمی تسلط داشته باشد و بتوانند نیازهای اطلاعاتی سازمان ها و مسئولان را در زمینه بررسی افکار عمومی و جو فکری جامعه تامین کند.

قابلیت ها و مهارتهای مشترک فارغ التحصیل
الف: تجزیه و تحلیل رخدادها و ارایه راه حل بهینه
ب: برنامه ریزی انجام کار و هدایت کار گروهی
پ: مدیریت و آموزش افراد تحت سرپرستی و انتقال اطلاعات فنی
ت: بهبود و مستند سازی فرآیندهای انجام کار و ارایه گزارس نتایج فعالیت ها
ث: کارآفرینی، خلق و راه اندازی عرصه های جدید کسب و کار
ج: برقراری ارتباط موثر در محیط کار
چ: برنامه ریزی به منظور رعایت الزامات بهداشت ایمنی و محیط زیست (HSE)
ح: برنامه ریزی به منظور رعایت اخلاق حرفه ای
خ: تصمیم سازی و تصمیم گیری بخردانه
د: تفکر نقادانه و اقتضایی
ز: خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندیهای فنی فارغ التحصیلان:
– ایده پردازی تبلیغات داشته باشد و بتواند سناریوی تبلیغی بنویسد.
– نظارت و کنترل اجرای ایده ها داشته باشد.
– روشهای هنری را در محتوای تبلیغات به کار بندد.
– پیام های تبلیغاتی را در جامعه معنا یابی کند.
– بتواند با شبکه های اجتماعی کار کند.
– مدیریت به منظور فراهم نمودن مشارکت اجتماعی برای هدف توسعه کشور را داشته باشد.
– برنامه ریزی و ارزیابی، تشکیلات و سازماندهی، بودجه بندی مناسب برای روابط عمومی انجام دهد.
– جشنواره، سمینار و نمایشگاه را برگزار نماید.
– تاثیر برنامه های تبلیغاتی روابط عمومی ارزیابی نماید.
– افکار مخاطبان را جمع آوری و تحلیل نماید.
– نظرات افکار کارکنان را تهیه و گزارش نماید.
– شرایط محیطی برای اجرای پروژه های سازمان را بررسی نماید.
– پیام های ارتباطی در رسانه های گوناگون را تحلیل نماید.

مشاغل قابل احراز
– کارشناس تبلیغات
– مدیر روابط عمومی
– پژوهشگر افکار سنجی و مطالعات اجتماعی
مواردی که تدریس می شود
اصول و فنون مذاکره – کسب و کار – مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی – سواد هنری – تحولات اجتماعی ایران معاصر – هنر و رسانه – ارتباطات سیاسی – کارگاه عکاسی و فیلم برداری – شیوه های تبلیغ – شبکه های اجتماعی – برنامه ریزی و بودجه – قوانین و مقررات روابط عمومی – رفتار شناسی فرهنگی ایران – شیوه های تاثیر بر افکار عمومی