کاردانی حرفه ایی امداد و نجات شهری

دوره کاردانی حرفه ایی امداد و نجات شهری
مقدمه
بروز و ورود تکنولوژی و تسریع در استفاده از فناوری جدید در بخش های مختلف صنعتی و خدماتی در شهرهای بزرگ بویژه در کلان شهر تهران خطرات احتمالی را برای شهروندان بهمراه دارد. سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی که وظیفه اصلی ایمنی و نجات جان و مال شهروندان و همچنین کاهش میزان خسارات را در مقابله با حریق بر عهده دارد و نیازمند نیروهای کارآمد علمی است که بر اساس استانداردهای جهانی و متناسب با فناوری روز قادر به انجام وظایف محوله باشند. لذا شیوه های تجربی و آموزشهای فنی و غیررسمی نمیتواند در تربیت نیروهای کارآمد علمی و همچنین حفظ و نگهداشت آنان موثر افتد.
بدیهی است ایجاد نظام آموزش عالی علمی – کاربردی به روش دانشی مهارتی موثرترین راه برای ارتقاء دانش علمی و فنی کارکنان در مراتب شغلی مورد نظر خواهد بود.

تعریف و هدف
هدف اصلی از دوره کاردانی حرفه ای امداد و نجات شهری، ارتقا دانش و مهارت نیروهای شاغل آتش نشان در حین خدمت با توجه به مراتب شغلی خاص آتش نشانان می باشد.
علاوه بر آن اهداف فرعی زیر قابل توجه می باشد:
1- متناسب ساختن دانش علمی و مهارتهای شغلی آتش نشانان.
2- ایجاد انگیزه برای کسب مهارتهای علمی و تخصصی جدید.

ضرورت و اهمیت
ضرورت به روز بودن و علمی شدن نیروهای عملیاتی آتش نشانی و ایجاد زمینه های لازم برای حفظ و نگهداشت آنان و بهره مندی از منابع علمی و بین المللی در برنامه ها و کارگاههای آموزش حین خدمت ایجاب می کند رشته کاردانی حرفه ایی امداد و نجات شهری در دوره های علمی – کاربردی مورد توجه و عمل قرار گیرد. تا از این طریق نیروهای آتش نشان در مراتب شغلی سازمانی تا سطح کاردانی و کمک فرماندهی آمادگی لازم را کسب نمایند.

قابلیت ها و مهارتهای مشترک فارغ التحصیل
الف: گزارش نویسی و مستند سازی
ب: ارائه گزارش و نتایج کار و جریان فعالیت ها (presentation)
پ: انجام کار گروهی
ت: طبقه بندی و پردازش اطلاعات
ث: بهره گیری از رایانه
ج: برقراری ارتباط موثر در محیط کار
چ: سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
ح: خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
خ: ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
د: رعایت اخلاق حرفه ایی و تنظیم رفتار سازمانی
ذ: اجرای الزامات بهداشت ایمنی و محیط زیست (HSE)
ر: تفکر نقادانه و اقتضایی
ز: خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندیهای فنی فارغ التحصیلان:
الف: شناخت حوادث و نحوه مقابله با آنها
ب: شناخت و کاربرد تجهیزات و ابزار نجات.
ج: ایمن سازی محل حوادث.
د: ارزیابی مخاطرات و کنترل صحنه حادثه.
هـ: شناخت آسیبها و انجام اقدامات کمکهای اولیه.
و: توانایی آموزش ایمنی در مقابله با حوادث.

مواردی که تدریس می شود
شیمی – فیزیک – مقاومت سازه – مستند سازی – ایمنی و بهداشت – مبانی حریق – آشنایی با هیدرولیک و پمپ های آتش نشانی – آبرسانی و کف رسانی – اصول تهویه و دستگاه تنفسی – نردبان – کمک های اولیه – مواد خطرناک – اصول پیشگیری از حریق و حوادث – اصول و مبانی امداد و نجات – عملیات ترکیبی حریق و نجات – آوار و آوار برداری – تجهیزات خودروهای امداد و نجات – اصول فرماندهی تیم – آشنایی با بلایای طبیعی – عملیات نجات در تونلها و چاهها