کاردانی فنی معماری – معماری شهری

دوره کاردانی فنی معماری شهری
مقدمه
از جمله مسائلی که در حوزه طرح و ساخت در زمینه های کارهای عمرانی دارای نقش و اعتبار ویژه ایی می باشد مسئله ارتقاء کیفی در نظام بهره وری از فضا در حوزه های عملکردی مختلف می باشد که انجام این امر با توجه به فرآیند کار و فعالیت و زیست در حوزه شهری دارای کیفیات مختلف زمینه علمی و عملی علوم مرتبط با عمران و ساخت می باشد. بحث رضایتمندی استفاده کنندگان از فضاهای طراحی شده و یا ساخته شده توسط این دانش آموختگان می باشد چرا که عدم شناخت و درک صحیح از نیازها، سلایق، باورهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و … گاها باعث بروز اختلالات رفتاری در عرصه حوزه زیست آنان میگردد و بالعکس هرچه شناخت از حوزه های رفتاری استفاده کنندگان در حوزه زیستی با ادراک بهتری انجام پذیرد نیازسنجی و پاسخگویی به نیازها بهتر و بهینه تر تحقق می یابد و بنظر میرسد در صورت برداشتن گامهای صحیح در این عرصه بتوان در تربیت نیروی انسانی ماهر با اشراف وآگاهی به مسائل فنی بتواند نقش بسیار مهمی در بهبود، افزایش فرهنگ و دانش فنی جامعه را بهمراه داشته باشد.

تعریف و هدف
دوره کاردانی فنی معماری شهری بر پایه شناخت ویژگیها و خصوصیات عناصر و هویت های اصلی فضایی در حوزه شهری تعریف گردیده که علاوه بر اتکا به ساختارهای محیطی و جغرافیایی و اقلیمی مناطق مختلف کشور در نهایت به تربیت افرادی کاردان و ماهر و درک در مسائل مهندسی و آشنایی به آن اقدام نموده و با توجه به مقوله تفاوت نیازسنجی و پاسخگویی به نیازها و آموزش های مرتبط با زمینه های مهندسی ساختمان اعم از معماری، سازه، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی اقدام لازم را بعمل آورده است.

ضرورت و اهمیت
آموزش نیروی انسانی ماهر در قالب کاردان فنی معماری در حوزه شهری علاوه بر ایجاد ارتقاء کیفی در امر عمران و آبادی حوزه های شهری و روستایی باعث می شود از ورود عناصر غیرمرتبط و غیر متخصص جلوگیری نموده و با ارتقای دانش و مهارتهای فنی در امر عمران و آبادی در حوزه شهری ضمن ایجاد ظرفیتهای جدید و ارتقاء بهره وری در تامین نیروی انسانی ماهر در زنجیره پرورش انسان های مستعد و خلاق گامهای موثری برداشته شود.

قابلیت ها و مهارتهای مشترک فارغ التحصیل
الف: گزارش نویسی و مستند سازی
ب: ارائه گزارش و نتایج کار و جریان فعالیت ها (presentation)
پ: انجام کار گروهی
ت: طبقه بندی و پردازش اطلاعات
ث: بهره گیری از رایانه
ج: برقراری ارتباط موثر در محیط کار
چ: سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
ح: خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
خ: ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
د: رعایت اخلاق حرفه ایی و تنظیم رفتار سازمانی
ذ: اجرای الزامات بهداشت ایمنی و محیط زیست (HSE)
ر: تفکر نقادانه و اقتضایی
ز: خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندیهای فنی فارغ التحصیلان:
الف: طراحی واحدهای مسکونی در مقیاس شهری
ب: طراحی واحدهای خدماتی و عمومی در حوزه شهری

مواردی که تدریس می شود
آشنایی با معماری – شناخت مواد و مصالح – جزییات ساختمان – استاتیک و مقاومت مصالح – مستند سازی – ضوابط و مقررات ساخت و ساز شهری – نقشه برداری – متره و برآورد – اصول نظارت بر ساختمانها – شناسایی آسیبهای ساختمان – آشنایی با مقررات ملی ساختمان – طراحی فنی ساختمان