کاردانی فنی شهرسازی

دوره کاردانی فنی شهرسازی
مقدمه
حرکت شتابدار پیشرفت علم و تکنولوژی و رشد شتابان جمعیت بیش از پیش جوامع بشری را دچار تحول ساخته و روز به روز مسائل جامعه شهری ابعاد پیچیده ایی به خود میگیرد. شناخت ابعاد جامعه شهری در حال تحول، مستلزم به کار گیری شیوه های مختلف برنامه ریزی، تصمیم گیری و اجراست. برنامه ریزی جامع و اجرای توسعه شهری، نیز مستلزم برخورداری از نیروی انسانی کارآمد و متخصص در هر جامعه است.
در روند توسعه، نیروی انسانی کارآمد به مثابه سرمایه اصلی جامعه، نقش و جایگاه ویژه خود را دارد. از اینرو، در شرایط متحول جامعه تقویت نیروی انسانی کارا و متخصص، از اهداف اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی است.
تربیت نیروی انسانی در سطح کاردانی شهرسازی از جمله نیازهایی است که در راستای اهداف نظام آموزش مهارت محور برنامه ریزی شده است و به رفع کمبود نیروی انسانی در حد فاصل (بین متوسط و کارشناسی) منجر خواهد شد.

تعریف و هدف
هدف این دوره، تربیت نیروی انسانی در امور مربوط به شهرسازی و در سطح کاردانی است. فار التحصیلان توانائیهای لازم را در جهت اشتغال به امور شهرسازی اعم از کارهای مطالعاتی و برنامه ریزی و اجرایی به عنوان کمک کارشناس خواهند داشت.

ضرورت و اهمیت
پیچیدگی مسائل و مشکلات شهری و اجرای برنامه های توسعه شهری در گرو نیروی انسانی ماهر و کاردان در سطوح مختلف بوده که بتواند در جهت حل معضلات شهری اقدام کند.
نظر به عدم وجود دوره های آموزش عالی به این منظور تدوین و اجرای دوره کاردانی فنی شهرسازی برای تربیت تکنسین هایی با توانایی های ذکر شده ضروری است.

قابلیت ها و مهارتهای مشترک فارغ التحصیل
الف: گزارش نویسی و مستند سازی
ب: ارائه گزارش و نتایج کار و جریان فعالیت ها (presentation)
پ: انجام کار گروهی
ت: طبقه بندی و پردازش اطلاعات
ث: بهره گیری از رایانه
ج: برقراری ارتباط موثر در محیط کار
چ: سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
ح: خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
خ: ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
د: رعایت اخلاق حرفه ایی و تنظیم رفتار سازمانی
ذ: اجرای الزامات بهداشت ایمنی و محیط زیست (HSE)
ر: تفکر نقادانه و اقتضایی
ز: خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندیهای فنی فارغ التحصیلان:
الف: توانایی برنامه ریزی و طراحی شهری و منطقه ایی
ب: توانایی طرح های توسعه شهری
ج: توانایی کار با تاسیسات، تجهیزات و خدمات شهری و امکان سنجی آنها

مواردی که تدریس می شود
جمعیت شناسی – محیط زیست و بهداشت – نقشه برداری – جغرافیای شهری – نقشه کشی – ترافیک شهری – حقوق شهری – تاسیسات شهری – برنامه ریزی شهری – طراحی معماری – طراحی فضای سبز – مدیریت حوادث غیر مترقبه